Årshjul for Fonden Elefant-huset

 

2015

Maj – juni

 • Åbning af Fonden Elefant-huset
 • Møder med personale hver 14 dag
 • Aktivitetsweekend med de unge hver 14 dag
 • Fokus på udviklingsprojekter.
 • Fokus på de fysiske rammer mv.
 • Sankt Hans 24. juni
 • Bestyrelsesmøde

Juli – september

 • Møder med personale hver 14 dag
 • Aktivitetsweekend med de unge hver 14 dag
 • Sommerferietur uge 27
 • Forskellige sommeraktiviteter
 • Bestyrelsesmøde

Oktober – december

 • Møder med personale hver 14 dag
 • Aktivitetsweekend med de unge hver 14 dag
 • Budget for næste år.
 • Budget godkendelse og takstfastsættelse for kommende år.
 • Afholdelse af MUS- samtaler.
 • Tilsynsrapport af Kommunen udarbejdes.
 • Efterårsferie uge 42.
 • Indkøb af advent og julegaver.
 • Julefest for familie.
 • Bestyrelsesmøde

Hele året

 • Rådgivning.
 • Udarbejdelse af vagtskema for 5 uger af gangen.
 • Afstemning af budget og konto (Hver 3 måned)
 • Udarbejdelse af statusrapporter.
 • Supervision og uddannelse.
 • Udarbejdelse af madplan.
 • Behandling af magtanvendelsesindberetninger.
 • Deltagelse i udviklingsprojekter.
 • Indberetning af ændringer til Tilbudsportalen.
 • Godkendelse af oplysninger på Tilbudsportalen.
 • Opfølgning af medicinhåndtering.
 • Kontakt til skoler for kommende skoleår
 • Opsøgende arbejde vedrørende nye unge.
 • Godkendelse af nye tilbud.
 • Løbende dialog med bestyrelse, tilsyn og revisor.