Husregler

 

Rygepolitik:

Ansatte:

Det er IKKE tilladt at ryge på matrikel nummeret for Elefant-husets ansatte.
Er der behov for at ryge, søges væk fra området.
Det er kun tilladt at ryge, hvis flere ansatte er på vagt samtidigt.
Vi opfodre den unge til at stoppe med at ryge, derfor ser vi også helst at personalet ikke giver/køber cigaretter til den unge.
Ved overtrådte regler vedrørende rygepolitikken på stedet, kan det få konsekvenser for fremtidigt samarbejde med Elefant-huset.

Unge:

Der bliver opsat rygepavilion, ude foran huset som kan bruges. (Skodder samles op og smides ud)
Der må IKKE ryges andre steder i huset.
Der må IKKE ryges Hash på stedet, opdages dette, er der selvfølgelig en konsekvens som der er alle andre steder. Har du brug for hjælp med et evt. misbrug hjælper vi dig så snart der oplyses om dette.
Vi støtter op omkring afvænning af cigaretter, derfor støtter vi altid op omkring løsningen.

Grundet loven omkring rygning er følgende rygepolitik indført i
Elefant-huset*

§7

*(§7 stk. 1 På børneinstitutioner, skoler, kostskoler, efterskoler, institutioner med udbud af treårige gymnasiale ungdomsuddannelser, opholdssteder og lign. , der fortrinsvis har optaget børn og unge under 18 år, er det ikke tilladt at ryge på institutionens område, jf. dog stk. 4-6. og Stk 4. For anbringelsessteder målrettet børn og unge under 18 år, der også fungerer som bolig for de unge, kan det besluttes, at det er tilladt, at de unge ryger udendørs på institutionens område.)

Stoffer:

Det er strengt FORBUDT at indtage stoffer i forbindelse med Elefanthuset. Findes der stoffer eller ses indtagelse af dette, har det konsekvenser for dit fremtidige ophold på Elefanthuset. Har du brug for hjælp med et evt. Misbrug, hjælper vi dig så snart du oplyser os om dette.

Værelset/fællesområde:

Her er der frihed under ansvar. Dvs. I er selv ansvarlige for at jeres værelser bliver holdt pæne og rene.

Toilet og stue rengøres i fællesskab af husets beboer.

Fritid/Fritidsaktiviteter:

Elefanthuset står altid til rådighed for at kontakte og hjælpe dig i gang med de interesser du nu engang kunne have. Eksempler kunne være Cross, fodbold, håndbold, styrketræning.

Der er med jævne mellemrum forskellige udflugter, har du et ønske om at vi f.eks. skal se film eller kører gokart, så prik os på skulderen. Så finder vi tid til dette.

Lommepenge/arbejdsdusør (under 18 år):

– Der udbetales lommepenge hver torsdag.
– Der udbetales arbejdsdusør hver fredag.

Transport:

Der udleveres/laves et rejsekort ved indskrivning i Elefanthuset. Dette kan bruges til at rejse rundt som du lyster. Husk at tjekke ind og ud, så vi undgår bøder.

Elefanthuset råder over bil der kan bringe og hente til fritidsaktiviteter og steder det offentlige ikke kan kører til.

Skole/arbejde:

Har du behov for vækning står personalet til rådighed for at få dig op, så du kan passe din/dit skole/arbejde.

Fremtiden for en fast indkomst ligger i skole/arbejde derfor har vi en forventning om at du viser respekt overfor andre på de steder du opholder dig i denne forbindelse.

Huslige pligter:

Du har som udgangspunkt en dag om ugen hvor du hjælper med at dække bord og lave mad.

Efter HVERT måltid sætter du SELV i opvaskermaskinen, og maden på plads hvor du fandt den.

- Har du spørgsmål, er vi som personale altid til at få fat i, enten i huset, eller på telefon: 28 43 17 97.