Metode

 

Terapeutiske Metoder

Systematisk terapi: Her hjælper vi den unge med at ændre adfærd og rolle. Vi har til formål at skabe en positiv forandring, der kan ændre menneskesyn på de omgivelser og personer man er i blandt. Dette gøres ved, at vi giver den unge positive oplevelser gennem en tryg og stabil hverdag. Hvor rummelige samtaler og succesoplevelser er måden vi giver de unge stabilitet og overskud.

Elefant-huset henvender sig til omsorgssvigtede derfor skal der skabes succesoplevelser gennem mange af de ting den unge føler svære og umulige. Vi skal som personale bruge rosende sætninger og give dem mulighed for at lade den unge føle sig værdsat. Personalet skal være til rådighed og bruges som en daglig støtte når den unge har svære perioder. Derfor er det vigtigt at personalet viser åbenhed for de unges spørgsmål. Vi vil løbende have fokus på udviklingen af vores personale gennem samtale og kurser.

Adfærdsterapi: Vores psykoterapeut observerer og analysere de adfærdsveje, som skaber psykiske vanskeligheder, gennem uhensigtsmæssige eller destruktive adfærd. Dette gøres med noter og samtaler med den unge. Vi har løbende samtaler, både dagligt og et ugentligt møde med den unge omkring de ting han/hun føler behov for at snakke om.

Selvtillid giver nærvær og nærvær giver selvtillid, derfor er det vigtigt at den unge har mulighed for at følge sig i centrum. Årserfaring har vist at daglige og struktureret ugentlige samtaler giver den unge energi og sikkerhed i de omgivelser de befinder sig i. Derfor er det vigtigt at den unges kontaktperson/lederen har samtalen med den unge. Vi notere fremskridt og mulige veje vi kan gå for at skabe yderligere fokus på fremtidige veje.

Samtalemetoder

Jeg-støttende-samtale: Personer med mindre psykiske lidelser støttes i at sætte ord, kropssprog og stemning på de følelser han/hun har. Ligeledes reflekteres over fordele, ulemper og konsekvenser for de ting vi gør. Det er vigtigt at der ses et fremtidsaspekt i de ting vi gør. Det er derfor vigtigt at vi acceptere hinandens forskelligheder gennem bearbejdelse af den enkeltes individuelle udfordringer ved systematiske ugentlige samtaler. Som voksne forbilleder vil vi skabe åben og rummelig dialog i den familierelaterede dagligdag.

Personalet udgør en vigtig del af den jeg-støttende-samtale, ved hele tiden at vise sin tilstedeværelse overfor den unge. Vi skal have mulighed for at have dybdegående som smalltalk i forskellige situationer. Derfor er det vigtigt at vi som personalegruppe deler vores fælles oplevelser med hinanden og støtter op omkring hinanden.

Motiverende samtale: Vi undersøger, og hjælper til at afklare den unges egen motivation. For at skabe en forandring for de ting han/hun er omgivet af. Vi har derfor til formål at skabe en positiv forandring i den livsstil den unge har tillagt sig. Dette gøres ved at vi giver den unge muligheder for at deltage i daglige konstruktive oplevelser, samtaler og sikre at den unge har muligheden for at få en uddannelse i samarbejde med vores lokale samarbejdspartnere, både skole og erhvervsmæssigt.

Når de positive oplevelser er opnået, har vi en dialog med den unge, der kan skabe motivation for yderligere udvikling.

terapi001

Derfor er det vigtigt at lederen og personalet i Elefant-huset giver de unge mulighed for at møde vores lokale samarbejdspartnere, så vi sammen kan støtte op omkring de oplevelser den unge får ved disse besøg. Personalet har til opgave at undersøge mulighederne for den unge, når vi oplever nye ting. Derved skaber vi en motiverende samtale, der kan gøre den unge endnu mere interesseret i de ting han/hun ska til at lave. 

Værdsættende samtale: Det er altid vigtigt for individet at få af vide når man har gjort noget godt. Derfor har vi også samtaler hvor vi roser og gengiver de positive oplevelser vi har haft gennem vores dagligdag. Det hjælper med at styrke motivationen for, at der skal ske en positiv forandring, der kan gøre vores hverdag sjovere og mere overkommelig. Dette gøres ved hele tiden at gennemgå de positive oplevelser, og sætte mere fokus på de ting vi er gode til. Succes bygger mere succes. Og et menneskeligt overskud gør at der skabes stabilitet for unge og voksne.

Vi skal som en enhed værdsætte hinanden. Den unge skal derfor kunne værdsætte de ting vi gør som personale. Jeg har som leder til opgave at sætte fokus på at dagligdagen giver værdi for både unge som personale. Det vil jeg gøre ved at værdsætte mit personale, med mulighed for at videreudvikle kompetencer gennem kurser og uddannelse.

Socialpædagogiske metoder

Social færdighedstræning: Har en af vores unge en psykisk funktionsnedsættelse, er det vores opgave at udvikle og træne ham/hende i at udvikle sine sociale færdigheder. Dette gøres ved at vi har nære kontakter med de unge gennem daglige konstruktive oplevelser, der bringer menneskeligt overskud for at skabe stabilitet for unge og voksne.

Det er ligeledes vigtigt at sikre de unges fremtidigmuligheder gennem uddannelse i samarbejde med de lokale erhvervsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner, således at samarbejdsevner udvikles som fundament for succesoplevelser.

Roden til at udvikle vores sociale kompetencer, ligger i at vi giver hinanden støtte, anerkendelse og ros. Derfor er jeg åben overfor de forslag den enkelte medarbejder forslå, og derved kan skabe værdi for både den unge og personalets færdigheder. Vejen til et fælles og enigt Elefant-hus bygger på fælles forståelse omkring arbejdet mod den spændende og motiverende hverdag.